روستای تمتراب
دشت های سرسبز از گندمذارهای زیبا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
درباره وبلاگ


لطفا نظرات و سفارشات خود را یا در قسمت نظر دهید اعلام نمائید و یا اینکه به پست الکترونیکی Hgohari1344@gmail.comارسال نمایند.با سپاس فراوان حسن گوهری

مدیر وبلاگ :حسن گوهری
نویسندگان

 

عنوان

شرح دستورالعمل و توصیه‌های كلی

آماده‌سازی زمین

تناوب

آیش ـ غلات

خاك‌ورزی اولیه : شخم با گاو‌آهن قلمی به عمق 25-20 سانتی‌متر بعد از برداشت گندم زمانی كه خاك نسبتاً خشك باشد.

خاك‌ورزی ثانویه : به منظور كنترل علف‌های هرز و جلوگیری از تبخیردر بهار قبل از گل دهی علف‌های هرز با استفاده از پنجه غازی به عمق 10 سانتی متر

تناوب

حبوبات ـ غلات

اولیت اول : شخم با گاو‌آهن قلمی به عمق حداكثر 20 سانتی‌متر + دیسك بعد از برداشت حبوبات

اولویت دوم : استفاده از پنجه غازی به عمق 10-8 سانتی‌متر + ماله قبل از كاشت گندم

تبصره : در مناطقی كه بنابر توصیه و آزمون خاك نیاز به زیرشكنی دارد، قبل از عملیات شخم، باید زیرشكنی انجام شود.

مرحله كاشت

انتخاب بذر

استفاه از ارقام و بذور اصلاح شده مناسب با مناطق سردسیر كه بوجاری و برعلیه بیماری‌های قارچی خصوصاً سیاهك ضد عفونی شده باشد.

میزان بذر

میزان بذر در واحد سطح عموماً بسته به میزان بارندگی، توزیع بارش، نوع خاك، كیفیت آماده‌سازی زمین، تاریخ كاشت، روش كاشت و خصوصیت رقم مورد كاشت (تعداد پنجه، وزن هزار دانه، كودپذیری و ...) متفاوت است ولی در مناطق سردسیر و معتدل سرد تراكم مناسب بذر در واحد سطح 350 دانه در متر مربع است. در مناطقی كه خطر خسارت سرما وجود دارد،  تراكم  400 دانه در متر مربع و در مناطقی كه بارندگی كمتر از 300 میلی‌متر و توزیع نسبتاً نامناسب دارند، تراكم بذر320 - 300 دانه در متر مربع توصیه می‌شود.

تاریخ كاشت

در مناطق خیلی سرد كوهستانی از اواخر شهریور تا نیمه اول مهرماه و در مناطق سردسیر از اول مهرماه لغایت 20 مهرماه مهم‌ترین زمان كاشت گندم دیم است.

روش كاشت (عمق فاصله بذور و نوع بذركار)

كاشت عمیق موجب كاهش درصد سبز و كاهش تعداد پنجه‌های بارور می‌شود كه سبب كاهش عملكرد و كاهش عملكرد می‌شود. مناسب‌ترین عمق كاشت بذر گندم در مناطق سردسیر 6-4 سانتی‌متر است استفاده از دستگاه‌های بذركار (خطی‌كار) غلات با شیاربازكن دیسكی بهتر از خطی كارهای با شیاربازكن بیلچه‌ای است. مناطقی كه خطر فرسایش وجود ندارد و بستر بذر صاف و مسطح است استفاده از خطی‌كارهای سطحی كار (فاصله ردیف‌ها 15-12 سانتی‌متر عمق كاشت حدود 5 سانتی‌متر) و در زمین‌های سخت و شیب‌دار و بستری كه آماده‌سازی زمین خوب انجام نگرفته است استفاده از خطی‌كار عمیق كار (فاصله ردیف‌ها 20-17 سانتی‌متر و عمیق كشت 6-4 سانتی‌متر) توصیه می‌شود. عمق كاشت مناسب گندم آذر 2  مقدار 4-2 سانتیمتر میباشد.

كود‌های شیمیایی

نیتروژن: زمان مطلوب مصرف كود‌های نیتروژنی در پائیز همزمان با کاشت و به صورت جایگذاری سردسیری در زیر بستر بذر (5-3 سانتی‌متر زیر بستر بذر) می باشد که برای رقم سرداری میزان 40 تا 45 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و برای رقم آذر 2 و ارقام جدید معرفی شده برای مناطق سرد و نیمه 50 تا 60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره می باشد.

 فسفر: مصرف كود‌های فسفری باید براساس آزمون خاك باشد و در مناطقی که میزان فسفر قابل جذب در  خاک کمتر از 9 میلی گرم در کیلوگرم باشد با مصرف کودهای فسفری تا این حد در پائیز همزمان با کاشت جبران شود.

عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، مس و بور: مصرف این عناصر همانند فسفر بر اساس آزمون خاک و جبران کمبود از حد بحرانی می باشد. حد بحرانی آهن، 8 میلی گرم در کیلوگرم، منگنز 11 میلی گرم در کیلوگرم، روی 1 میلی گرم در کیلوگرم، مس 5/1 میلی گرم در کیلوگرم و بور 8/0 میلی گرم در کیلوگرم در آزمایشات واسنجی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تعیین شده است. این کودها در صورت نیاز همزمان با کاشت و به صورت نواری مصرف خواهد شد.

مرحله داشت

آبیاری تكمیلی

در صورت امكان آبیاری تكمیلی در پاییز بعد از انجام عملیات كاشت خصوصاً در مناطق سردسیر به علت تأخیر در بارندگی مؤثر پاییزه و عدم تناسب درجه حرارت با بارش، موجب سبز كامل مزرعه در پاییز می‌گردد.

1ـ آبیاری تكمیلی به مقدار 100 میلی‌متر بلافاصله بعد از كشت در اول مهرماه

2ـ آبیاری تكمیلی به مقدار 75 میلی‌متر بعد از كشت در 10 مهر ماه

3ـ آبیاری تكمیلی به مقدار 50 میلی‌متر بعد از كشت در 20 مهرماه

كنترل عف‌های هرز

هدف از كنترل علف‌های هرز در مزارع گندم دیم كاهش جمعیت آنان به حدی است كه به محصول خسارت وارد نكرده و كیفیت محصول برداشت شده را كاهش ندهد. برای كنترل علف‌های هرز مزارع گندم دیم استفاده از روش‌های تلفیقی و مدیریت علف‌های هرز از قبیل ممانعت از كشت بذور آلوده به بذر علف‌های هرز و بوجاری بذور مصرفی، پاكیزه كردن ماشین‌آلات كشاورزی قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه، جلوگیری از تردد دام از مناطق آلوده در مزرعه، كشت گندم در تناوب با سایر محصولات و خود‌داری از كشت متوالی آن، استفاده از آیش، كشت در زمان مناسب، كشت با تراكم مناسب و در نهایتاً استفاده از سموم علف‌كش نازك‌برگ و پهن‌برگ با توصیه مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشكی و سازمان حفظ نباتات (از زمان جوانه‌زنی تا مرحله پنجه‌زنی)

 

كنترل آفات

1ـ دیده‌بانی محصول جهت كنترل جمعیت آفات مهم گندم، مانند سن، رشته روسی، تریپس، شپشك ریشه، سوسك سیاه ـ زنبور ساقه‌خوار و ....

2ـ حفظ و حمایت زنبورها و مگس‌های پارازیتوئید برای مبارزه بیولوژیك با آفات

3ـ كنترل‌ شیمیایی افت سن گندم (مادر) در اوایل بهار، در صورتی كه تعداد سن به فرم مبارزه رسیده باشد بلافاصله پس از ریزش شن

4ـ كنترل شیمیایی پوره سن دوم گندم در صورتی كه به نرم مبارزه رسیده باشد (بدون تأخیر در اولین فرصت)

5ـ استفاده از سموم توصیه شده و زیر نظر كارشناسان حفظ نباتات

مرحله برداشت

زمان برداشت

بهترین زمان برداشت هنگامی است كه محور بین خوشه و برگ پرچم (بالاترین برگ) گندم از رنگ سبز به زرد تغییر یافته و رطوبت دانه بین 15 تا 20 درصد باشد.

با توجه به اینكه كاربرد ماشین‌آلات برداشت(كمباین ـ دروگر) سبب سرعت در برداشت و بهبود كیفی و كمی محصول می‌شد لذا عدم دقت كافی در برداشت سبب بروز ضایعات می‌شود.آماده‌سازی زمین

تناوب آیش ـ غلات :

 خاك‌ورزی اولیه : شخم با گاو‌آهن قلمی به عمق 25-20 سانتی‌متر بعد از برداشت گندم زمانی كه خاك نسبتاً خشك باشد.

خاك‌ورزی ثانویه : به منظور كنترل علف‌های هرز و جلوگیری از تبخیردر بهار قبل از گل دهی علف‌های هرز با استفاده از پنجه غازی به عمق 10 سانتی متر.

تناوب حبوبات ـ غلات :

اولیت اول : شخم با گاو‌آهن قلمی به عمق حداكثر 20 سانتی‌متر + دیسك بعد از برداشت حبوبات

اولویت دوم : استفاده از پنجه غازی به عمق 10-8 سانتی‌متر + ماله قبل از كاشت گندم

تبصره : در مناطقی كه بنابر توصیه و آزمون خاك نیاز به زیرشكنی دارد، قبل از عملیات شخم، باید زیرشكنی انجام شود.مرحله كاشت

انتخاب بذر:

استفاه از ارقام و بذور اصلاح شده مناسب با مناطق سردسیر كه بوجاری و برعلیه بیماری‌های قارچی خصوصاً سیاهك ضد عفونی شده باشد.

میزان بذر:

میزان بذر در واحد سطح عموماً بسته به میزان بارندگی، توزیع بارش، نوع خاك، كیفیت آماده‌سازی زمین، تاریخ كاشت، روش كاشت و خصوصیت رقم مورد كاشت (تعداد پنجه، وزن هزار دانه، كودپذیری و ...) متفاوت است ولی در مناطق سردسیر و معتدل سرد تراكم مناسب بذر در واحد سطح 350 دانه در متر مربع است. در مناطقی كه خطر خسارت سرما وجود دارد،  تراكم  400 دانه در متر مربع و در مناطقی كه بارندگی كمتر از 300 میلی‌متر و توزیع نسبتاً نامناسب دارند، تراكم بذر320 - 300 دانه در متر مربع توصیه می‌شود.

تاریخ كاشت:

در مناطق خیلی سرد كوهستانی از اواخر شهریور تا نیمه اول مهرماه و در مناطق سردسیر از اول مهرماه لغایت 20 مهرماه مهم‌ترین زمان كاشت گندم دیم است.

روش كاشت (عمق فاصله بذور و نوع بذركار):

كاشت عمیق موجب كاهش درصد سبز و كاهش تعداد پنجه‌های بارور می‌شود كه سبب كاهش عملكرد و كاهش عملكرد می‌شود. مناسب‌ترین عمق كاشت بذر گندم در مناطق سردسیر 6-4 سانتی‌متر است استفاده از دستگاه‌های بذركار (خطی‌كار) غلات با شیاربازكن دیسكی بهتر از خطی كارهای با شیاربازكن بیلچه‌ای است. مناطقی كه خطر فرسایش وجود ندارد و بستر بذر صاف و مسطح است استفاده از خطی‌كارهای سطحی كار (فاصله ردیف‌ها 15-12 سانتی‌متر عمق كاشت حدود 5 سانتی‌متر) و در زمین‌های سخت و شیب‌دار و بستری كه آماده‌سازی زمین خوب انجام نگرفته است استفاده از خطی‌كار عمیق كار (فاصله ردیف‌ها 20-17 سانتی‌متر و عمیق كشت 6-4 سانتی‌متر) توصیه می‌شود. عمق كاشت مناسب گندم آذر 2  مقدار 4-2 سانتیمتر میباشد.

كود‌های شیمیایی:

نیتروژن: زمان مطلوب مصرف كود‌های نیتروژنی در پائیز همزمان با کاشت و به صورت جایگذاری سردسیری در زیر بستر بذر (5-3 سانتی‌متر زیر بستر بذر) می باشد که برای رقم سرداری میزان 40 تا 45 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و برای رقم آذر 2 و ارقام جدید معرفی شده برای مناطق سرد و نیمه 50 تا 60 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره می باشد.

 فسفر: مصرف كود‌های فسفری باید براساس آزمون خاك باشد و در مناطقی که میزان فسفر قابل جذب در  خاک کمتر از 9 میلی گرم در کیلوگرم باشد با مصرف کودهای فسفری تا این حد در پائیز همزمان با کاشت جبران شود.

عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، مس و بور: مصرف این عناصر همانند فسفر بر اساس آزمون خاک و جبران کمبود از حد بحرانی می باشد. حد بحرانی آهن، 8 میلی گرم در کیلوگرم، منگنز 11 میلی گرم در کیلوگرم، روی 1 میلی گرم در کیلوگرم، مس 5/1 میلی گرم در کیلوگرم و بور 8/0 میلی گرم در کیلوگرم در آزمایشات واسنجی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تعیین شده است. این کودها در صورت نیاز همزمان با کاشت و به صورت نواری مصرف خواهد شد.

مرحله داشت

آبیاری تكمیلی:

در صورت امكان آبیاری تكمیلی در پاییز بعد از انجام عملیات كاشت خصوصاً در مناطق سردسیر به علت تأخیر در بارندگی مؤثر پاییزه و عدم تناسب درجه حرارت با بارش، موجب سبز كامل مزرعه در پاییز می‌گردد.

1ـ آبیاری تكمیلی به مقدار 100 میلی‌متر بلافاصله بعد از كشت در اول مهرماه

2ـ آبیاری تكمیلی به مقدار 75 میلی‌متر بعد از كشت در 10 مهر ماه

3ـ آبیاری تكمیلی به مقدار 50 میلی‌متر بعد از كشت در 20 مهرماه

كنترل عف‌های هرز:

هدف از كنترل علف‌های هرز در مزارع گندم دیم كاهش جمعیت آنان به حدی است كه به محصول خسارت وارد نكرده و كیفیت محصول برداشت شده را كاهش ندهد. برای كنترل علف‌های هرز مزارع گندم دیم استفاده از روش‌های تلفیقی و مدیریت علف‌های هرز از قبیل ممانعت از كشت بذور آلوده به بذر علف‌های هرز و بوجاری بذور مصرفی، پاكیزه كردن ماشین‌آلات كشاورزی قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه، جلوگیری از تردد دام از مناطق آلوده در مزرعه، كشت گندم در تناوب با سایر محصولات و خود‌داری از كشت متوالی آن، استفاده از آیش، كشت در زمان مناسب، كشت با تراكم مناسب و در نهایتاً استفاده از سموم علف‌كش نازك‌برگ و پهن‌برگ با توصیه مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشكی و سازمان حفظ نباتات (از زمان جوانه‌زنی تا مرحله پنجه‌زنی)

كنترل آفات:

1ـ دیده‌بانی محصول جهت كنترل جمعیت آفات مهم گندم، مانند سن، رشته روسی، تریپس، شپشك ریشه، سوسك سیاه ـ زنبور ساقه‌خوار و ....

2ـ حفظ و حمایت زنبورها و مگس‌های پارازیتوئید برای مبارزه بیولوژیك با آفات

3ـ كنترل‌ شیمیایی افت سن گندم (مادر) در اوایل بهار، در صورتی كه تعداد سن به فرم مبارزه رسیده باشد بلافاصله پس از ریزش شن

4ـ كنترل شیمیایی پوره سن دوم گندم در صورتی كه به نرم مبارزه رسیده باشد (بدون تأخیر در اولین فرصت)

5ـ استفاده از سموم توصیه شده و زیر نظر كارشناسان حفظ نباتات

برداشت

زمان برداشت:

بهترین زمان برداشت هنگامی است كه محور بین خوشه و برگ پرچم (بالاترین برگ) گندم از رنگ سبز به زرد تغییر یافته و رطوبت دانه بین 15 تا 20 درصد باشد.

با توجه به اینكه كاربرد ماشین‌آلات برداشت(كمباین ـ دروگر) سبب سرعت در برداشت و بهبود كیفی و كمی محصول می‌شد لذا عدم دقت كافی در برداشت سبب بروز ضایعات می‌شود.

کاشت گندم
تهیه زمین مناسب:
تهیه زمین مناسب یکی از مهمترین توصیه ها در راستای افزایش عملکرد گندم و البته هر محصول دیگری می باشد . بدین لحاظ اجرای عملیات ذیل جهت تهیه زمین مناسب ضروری است :
ماخار نمودن زمین .
شخم در عمق 25 الی 30 سانتی متری.
دیسک جهت خرد کردن کلوخه ها ( حالت مطلوب زمانی است که اندازه کلوخه ها بین فندق و گردو باشد .
ماله زدن جهت تسطیح نمودن مزرعه و از بین بردن پستی و بلندیهای به وجود آمده .
کودپاشی توسط دستگاه سانتریفوژ تنظیم شده .
دیسک جهت زیر خاک کردن کود درعمق 15تا 20 سانتی متری .

ساقه خردکن ذرت و اثر آن در ایجاد تهیه زمین مطلوب :
از عوامل مهم کاهش عملکرد باقی ماندن ساقه های ذرت در مزرعه پس از برداشت این گیاه می باشد که با ایجاد فضاهای زیاد در خاک مانع از ایجاد تراکم مناسب و همچنین عدم تهیه بستر مناسب کشت گندم می گردد. سوزاندن این ساقه های ضمخت که البته کار اکثر کشاورزان است نه تنها نمی تواند این ساقه ها را از بین ببرد بلکه با سوزاندن لایه های رویی خاک باعث آسیب رساندن به مواد آلی خاک و در واقع سوزاندن این مواد طلایی می گردد .
بر اساس توصیه های ذکر شده در این مورد استفاده از ساقه خردکن ذرت امری مهم به حساب آمده و با خرد کردن ساقه های ضخیم باقیمانده از ذرت مشکل این ساقه ها تاحدی حل خواهد شد.

مزایای استفاده از ساقه خرد کن :
1- خردکردن ساقه های ضخیم ذرت
2- به دلیل خردشدن ساقه های بلند و ضخیم ذرت ، در صورت زدن دیسک فضاهای باز و نامناسب در زمین وجود نداشته و در نتیجه بستر مناسبی برای رشد بذر گندم مهیا خواهد شد .
3- مواد آلی فراوانی که در ساقه های ذرت اندوخته شده است با خردکردن بقایای ذرت به خاک باز خواهدگشت.

آزمون خاک :
میزان مصرف توصیه شده طبق آزمون خاک انجام می گیرد .
انواع کودهای مورد استفاده به صورت پایه
الف : کودهای ماکرو ( پرمصرف
 
کود فسفاته : 1- سوپر فسفات تریپل 2- فسفات دی آمونیوم
 
کود ازته : 1- اوره 2- نیترات آمونیوم
کود پتاسه : سولفات پتاسیم
ب : کودهای میکرو ( کم مصرف
-
سولفات روی به میزان 25 کیلوگرم در هکتار
-
سولفات آهن به میزان 25 کیلوگرم در هکتار البته بهترین روش استفاده از سولفات آهن محلولپاشی به میزان 2 در هزار می باشد .

کاشت باکمبینات :
شرح مزایای کمبینات :
1-
جمع شدن ادوات شخم ثانویه ، دیسک ، ماله و بذرکار همه در یک وسیله که این امکان را به کشاورزان میدهد تا از ورود ادوات مختلف به زمین جلوگیری نمایند که علاوه بر کاهش هزینه ها از تراکم بیش از حد خاک را که در اثر ورود ادوات و ماشین آلات به وجود می آید کاسته خواهد شد .
2-
قبل از استفاده از کمبینات فقط یک بار شخم زدن و سپس کودپاشی در مزرعه کافیست .
3-
کاشت بذر به طور یکنواخت و در عمق 3 سانتی متری .
4-
مخزن بذری کمبینات با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم بوده که به راحتی حدود 4/5 الی 5 هکتار را بذرکاری می نماید.
استفاده از دستگاه کمبینات برای کشت بهترین توصیه می باشد ولی در صورت کمبود این دستگاه پس تهیه زمین مناسب می توان از خطی کار غلات جهت کاشت استفاده نمود . تا بتوان سطح سبز مطلوبی با تراکم مناسب بدست آورد .

تاریخ کاشت مناسب :
آنچه در کشت گندم بسیار مهم و اساسی است تاریخ کاشت صحیح یعنی 15/8 الی 25/9 می باشد که جلوتر از این تاریخ یا دیرتر از آن موجبات کاهش شدید عملکرد را فراهم خواهد ساخت .
میزان بذر ایده آل برای یک کشت صحیح از نظر تحقیقات کشاورزی حدود 180 کیلوگرم است. البته این میزان با توجه به شرایط محیطی مختلف ،تهیه زمین مناسب یا مطلوب یا متوسط ، میزان شوری خاک ، و به تاخیر افتادن تاریخ کاشت افزایش می یابد .

داشت گندم
این مرحله از دوران رشدی گندم نیز بسیار پراهمیت میباشد .آبیاری ، مبارزه با علفهای هرز و بیماریها و کود سرک در این زمان از اهمیت بخصوصی برخوردار است .

آبیاری مزارع :
مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم عبارتند از :
1-  مرحله جوانه زدن (خاک آب ) 2- مرحله پنجه دادن (پنجه آب ) 3- مرحله ساقه رفتن ( ساقاب)
4-  مرحله سنبله رفتن)  خوشاب ) 5- مرحله گل رفتن ( گل آب ) 6- مرحله دانه بستن ( دان آب)
اولین آبیاری پس از کاشت گندم شروع مرحله داشت را نوید می دهد . مراقبت در این امر یعنی دادن آب اول آن هم به موقع می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد داشته باشد . گندم نباید بیش از 5 الی 6 روز بدون آب در زمین بماند . چرا که خطر حمله مورچه ها و نیز در صورت وجود کمی رطوبت خطر پوسیده شدن دانه آنها را تهدید می کند. در اکثر مواقع آب اول توسط بارندگی انجام می گردد . به منظور بالا بردن درصد سبز مزرعه و یکنواختی آن ، آب باید در فاروها به ملایمت جریان داشته باشد و تا سیاه شدن پشته ها ( آبیاری کامل سطح مزرعه ) و جذب آب به وسیله خاک که حدود 20 تا 24 ساعت طول می کشد ادامه یابد.کنترل علف های هرز :
کنترل علف‌های هرز به دو طریق زراعی و شیمیایی امکانپذیر است.
 کنترل زراعی:
مناسب‌ترین روش کنترل علف‌های هرز انجام عملیات زراعی است که با روش‌های زیر امکانپذیر است:
-
رعایت تناوب زراعی مانند کشت گندم پس از گیاهان وجینی (آفتابگردان، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه‌ای)
-
شخم به موقع در سال آیش قبل از به‌گل‌رفتن علف‌های هرز یکساله در اوایل بهار
-
بررسی‌ها نشان داده است که اگر روش شخم از مرکز به محیط مزرعه انجام شود ضمن جلوگیری از انتشار و انتقال بذرهای علف‌های هرز حاشیه به داخل مزرعه، باعث کنترل آن‌ها می‌شود.
-
رعایت تراکم مناسب مزرعه گندم
-
استفاده از بذر خالص و عاری از بذرهای علف‌های هرز (بذر مادریبذر گواهی‌شده
-
هیرم زمین قبل از کاشت با یک یا دو بار آبیاری و شخم زمین
-
کنترل مکانیکی
-
عدم استفاده از کود دامی تازه (به دلیل فراوانی بذر علف‌های هرز زنده در آن) و استفاده از کود دامی کهنه و پوسیده.

 کنترل شیمیایی :
کنترل شیمیایی در صورتی انجام می‌شود که مزرعه دارای آلودگی بیش از اندازه معین باشد. نکات مورد توجه در این روش عبارتند از:
-
نوع علف‌کش باید با توجه به شناخت دقیق علف‌های هرز استفاده شود.
-
میزان و زمان مناسب سمپاشی مدنظر قرار گیرد.
-
نوع سمپاشی و نازل با توجه به امکانات و وسعت مزرعه تعیین شود.
سمپاش پشتی با عرض کار 5/1 متر به میزان 300 لیتر محلول در هر هکتار با وسعت کم قابل استفاده است. سمپاش پشتی تراکتور بوم‌دار با عرض هشت تا 12 متر و نازل‌های تی‌جت با سرعت سه تا شش کیلومتر در ساعت در مزارع بزرگتر کاربرد دارد. باید دقت شود که ارتفاع سمپاش از سطح زمین 50 سانتی‌متر برای کنترل شیمیایی علف‌های هرز باریک برگ می‌توان از علف‌کش‌های ایلوکسان (2/5 لیتر در هکتار) پوماسوپر (1/2– 0/8 لیتر در هکتار)، تاپیک (1 – 0/7 لیتر در هکتار) و آونج (چهار لیتر در هکتار استفاده کرد.
برای کنترل شیمیایی علف‌های هرز پهن‌برگ از علف‌کش‌های گرانستار (20 – 15 گرم در هکتار) و توفوردی (2 – 1/5 لیتر در هکتار) استفاده می‌شود.
یکی دیگر از علف کش های دیگر که دو منظوره نیز هست شوالیه ( 350 گرم در هکتار ) می باشد ، که هم علف های پهن برگ و هم نازک برگ را کنترل می نماید . آنچه در مورد این علف کش مهم است این موضوع است که در زمینهایی که از آن استفاده می شود ، چنانچه قرار باشد پس از برداشت گندم کشت ذرت اجرا گردد ، باید زمین پس از برداشت حتما شخم بخورد تا بقایای این سم که برای ذرت مناسب نمی باشد در اثر نور آفتاب تجزیه گردد .

 

 

 


کاربردکود ازت :
یکی دیگر از مراحل داشت گندم مصرف کود اوره به صورت سرک می باشد که در زمینهای عادی که به موقع کشت گردیده و زیر کشت ذرت نیز نبوده مانند سایر کودها طبق آزمون خاک مصرف می شود ولی در زمینهایی که زیر کشت ذرت (دانه ای و علوفه ای) بوده است مقداری بیش از حالت عادی مثلا 7 تا 8 کیسه در هکتار کود ازته توصیه می شود و مراحل مصرف آن به شرح زیر می باشد:
50  
کیلوگرم در زمان کاشت پایه
100
کیلوگرم در مرحله پنجه زنی سرک
150
کیلوگرم در مرحله ساقه رفتن سرک
100
کیلوگرم در مرحله گلدهی سرک
سرما و کم بارانی در زمستان سال 1386 مسئله مهمی بود که کشاورزان با آن مواجه گردیدند. این عوامل موجب کاهش شدید در رشد در طی ماههای دی و بهمن و اوایل اسفند گردید. توصیه به انجام آبیاری منظم و دادن کود سرک در طی آبیاری های این دوره توانست تا حد بسیار زیادی رشد رویشی گندم را و در نتیجه عملکرد نهایی را بهبود بخشد(به حداقل رساندن خسارت سرما.

برداشت گندم
در زمان برداشت باید دانه های گندم کاملاً رسیده باشند و از برداشت گندم های نارس خودداری شود . برداشت غلات قبل از رسیدگی کامل بوته باعث پایین آمدن عملکرد و کیفیت محصول می گردد . دانه هایی که رشد کامل نکرده باشند چروکیده و سبک وزن بوده و مقدار نشاسته آنها پایین تر از حد معمول است . تاخیر در برداشت نیز باعث خشک شدن بیش از حد دانه ها شده و در نتیجه درصدی از دانه ها طی خرمنکوبی شکسته می شوند . رها کردن طولانی محصول رسیده در مزرعه باعث ریزش دانه ، خوابیدگی بوته ها و افزایش خسارت پرندگان می گردد . در حالت رسیدگی کامل کلش گندم زرد و خشک و دانه گندم نیمه سخت یا سخت میباشد و هنگام پیچیدن ساقه به دور دست ساقه ها شکسته میشوند . در برداشت با کمباین اگر محصول خیلی زود یا خیلی دیر برداشت شود ممکن است به علت صدمه دیدگی یا تلفات دانه ها درآمد حاصله کاهش پیدا کند . رطوبت گندم در زمان برداشت باید بین 12 تا 14 درصد باشد . چنانچه رطوبت محصول بالا باشد عمل جداسازی بخوبی انجام نشده و در صورتی که رطوبت دانه کم باشد ، شکستگی دانه ها زیاد خواهد بود .
وجود علفهای هرز در مزرعه نیز مشکلات خاصی را در کار با کمباین ایجاد میکند . در صورتی که علفهای هرز ، سبز و مرطوب باشند ، مقداری از بافتهای سبزینه ای آنها وارد محصول شده ، و از کیفیت محصول کاسته و رطوبت دانه برداشتی افزایش می یابد . همچنین کمباین در توزیع بذر علفها نیز نقش بزرگی ایفا میکند.( در اینجا می توان به اهمیت مرحله داشت و سمپاشی به موقع مزارع اشاره کرد.
برداشت محصول با کمباین و میزان افت و ریزش آن به عواملی چون رطوبت دانه ، درجه حرارت هوا ، وضعیت مزرعه (تراکم) ، نوع گیاه ، ژنتیک بذر ، خوابیدگی محصول ، وضعیت قسمتهای مختلف کمباین( نو یا فرسوده بودن آن) و تجربه راننده بستگی دارد

منابع:

http://keshavarzyar.ir/post/61

http://www.jootiar.blogfa.com/post-23.aspx

http://elmirmr.persianblog.ir/page/13


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیتعبیر خواب آنلاین
در این وبلاگ
در كل اینترنت

تنظیم فونت


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات